Omwille van de maatregelen i.v.m. het Corona-virus, zijn er momenteel  online gesprekken via Teams of in een grote begeleidingsruimte op  ruim 1,5 m afstand. 

Indien je een afspraak voor online-begeleiding wil, kan je de bestaande agenda gebruiken en de locatie negeren.  

Indien je wat meer info wil, bel of mail me zodat we samen kunnen overleggen. 


De gesprekken vinden alle weekdagen  plaats in de privé-praktijk in Hofstade, uitgezonderd woensdagavond in de groepspraktijk Het Appèl in Mechelen.

Maak een afspraak voor een verkennend gesprek in Mechelen of Hofstade

1. Online


2. Mail via onderstaand contactformulier
3. Telefonisch  +32 468 22 41 82